Ekogala w formie online dedykowana jest podmiotom związanym z wytwarzaniem i obrotem produktami i żywnością wysokiej jakości rozumianą jako certyfikowana  żywność ekologiczna, żywnościowe produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia agroturystyczne, zagrody edukacyjne oraz podmioty zajmujące się ziołolecznictwem, propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka.